آموزشگاه بهداشت آوای سلامت
پاکدشت، بلوار امام رضا، روبروی دانشگاه ابوریحان، مجتمع پارسیان، ط ۴، واحد ۲۰